עברית  |  English  |  
 

להלן מובאת הידיעה מנציבות שירות המדינה

לקישור באתר המקורי

 ירושלים, ט' באלול התש"ע
19 באוגוסט 2010

חוזר מס'  12


אל: הסמנכ"לים הבכירים למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה, ביחידות הסמך ובמשרד הביטחון
המנהלים האדמיניסטרטיביים בבתי החולים הממשלתיים
הממונות על מעמד האישה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך, במערכת הבריאות ובמשרד הביטחון

שלום רב,

הנדון: הודעת נש"מ שע/30 - מקום עבודה ידידותי למניקה

בשל חשיבותה הרבה של ההנקה לבריאות, מעודד משרד הבריאות את האמהות להניק את תינוקותיהן לתקופה ארוכה, הרבה מעבר לזמן חופשת הלידה הנהוגה בישראל.
בין היתר, הוכח כי הנקה לאורך זמן מקטינה את שיעור ההיעדרות מן העבודה בשל ירידה בתחלואת התינוקות, ואף משפרת את בריאות האם והתינוק.

במחקרים שונים נמצא כי המחסומים העיקריים להמשך ההנקה לאחר החזרה לעבודה קשורים בהיעדר תמיכה של המעסיקים, המתבטאת בחוסר גמישות בזמני שאיבת חלב, אי קיום מקום פרטי המיועד לשאיבת חלב חוסר מקום מתאים לאחסון החלב ועוד.

בעקבות דיונים ובשיתוף משרד הבריאות, הוחלט כי יש מקום לעשות מאמץ להפוך את שירות המדינה למקום עבודה תומך הנקה, עבור עובדות המעוניינות בכך.

לשם כך, הוביל האגף לקידום ושילוב נשים תיקון תקשי"ר המחייב הקצאת חדר - או במידת הצורך מספר חדרים – לאמהות מניקות לשם שאיבת חלב, וזאת בכל מבנה ששוכנים בו משרד ממשלתי או יחידת סמך (רצ"ב הודעת נש"מ שע/30 בעניין).

 על פי תיקון התקשי"ר, בכל מבנה ששוכנים בו משרד ממשלתי או יחידת סמך, נדרש האחראי לפעול באופן הבא:
א.  להקצות חדר מיועד – או במידת הצורך מספר חדרים -  לאמהות מיניקות לשם שאיבת חלב, רצוי בקרבת מקום עבודתן (להלן "החדר").
ב.  על החדר/ים להכיל לפחות את הפריטים הבאים:
• מקום נוח לישיבה עבור מספר עובדות (לכל הפחות שולחן וכיסא).
• שקע חשמלי.
• מקרר קטן לשם אחסון החלב.
ג.  חשוב לוודא כי בקרבת החדר/ים קיימים אמצעים לשטיפת ידיים ולשטיפת המשאבה (כיור, מים זורמים, סבון, מגבות נייר וכו'). 
ד.  על המשרד להעמיד לרשות העובדת חומרי הסברה של משרד הבריאות בנושא העקרונות לשאיבת חלב אם ולאחסונו.
לשם קבלת חומרי הסברה בנושא ניתן לפנות לועדת ההנקה של משרד הבריאות.
ה. יש לוודא כי החדר מסומן בהתאם (ע"י שלט, למשל).
ו. על המשרד לאפשר לעובדת הפסקות על-פי הצורך במהלך יום העבודה, לשם שאיבת חלב,
ובלבד שמכלול ההפסקות לצורך זה לא יעלה על שעה.
ז.          כללים אלה לא יחולו במקרים חריגים בלבד בהם אין אפשרות פיזית להקצות חדר/ים כאמור.

למען הסר ספק, יודגש כי אין כל קשר בין קיצור יום העבודה להורים, על פי סעיף 31.15 לתקשי"ר -  אשר עדיין מכונה לעתים בטעות בשם "שעת הנקה" – ובין נושא שאיבת החלב, וכי אין לשלול מעובדת המשתמשת בחדר לצורך שאיבת חלב את זכותה ליום עבודה מקוצר. 

הממונות על מעמד האישה מתבקשות להביא את האמור לידיעת כל עובדי ועובדות המשרד.

  בברכה,
 
  טלילה שחל – רוזנפלד, עו"ד
הממונה על קידום ושילוב נשים בשירות המדינה
העתק: מר שמואל הולנדר - נציב שירות המדינה
מר יעקב ברגר - המשנה לנציב שירות המדינה
מנכ"לי משרדי הממשלה ויחידות הסמך, מערכת הבריאות ומשרד הביטחון
חברי הנהלת נציבות שירות המדינה
ד"ר איתמר גרוטו - מנהל השירותים לבריאות הציבור, משרד  הבריאות
חברות ועדת ההנקה של משרד הבריאות

 
לייבסיטי - בניית אתרים