עברית  |  English  |  
 
הקוד הבינלאומי לשיווק תמ"ל ארגון הבריאות העולמי.
תורגם ע"י אבידור גינסברג ועינת אופיר. המחלקה לתזונה, משרד הבריאות.
 
המדינות החברות בארגון הבריאות העולמי (WHO)
מאשרות את זכותם של כל ילד וכל  אשה הרה או מיניקה לקבל תזונה הולמת להשגה ולשמירה על הבריאות.
מכירות בכך שתת תזונה בתינוקות מהווה חלק מתוך מכלול בעיות הקשורות בחוסר חינוך, עוני ואי צדק חברתי.
מכירות בכך שלא ניתן לבודד את המצב הבריאותי של התינוקות והילדים הרכים מבריאות הנשים, ממעמדן הכלכלי חברתי ומתפקידיהן כאמהות.
מודעות לכך שההנקה הינה דרך שאין שניה לה לאספקת המזון האידאלי לשם גדילתם והתפתחותם הבריאה של תינוקות; שהיא יוצרת בסיס ביולוגי ורגשי יחיד במינו לבריאות האם והילד כאחד; התכונות מונעות הזיהומים של חלב אם מסייעות להגן על התינוק בפני מחלות, וכי קיים קשר משמעותי בין ההנקה ובין רווחת הילד.
מכירות בכך שעידוד ההנקה וההגנה עליה מהווים חלק חשוב מהבריאות, התזונה ואמצעים חברתיים אחרים הנדרש/ים לקידום גדילה והתפתחות בריאים של תינוקות וילדים צעירים; ושהנקה הנה אספקט חשוב במניעה ראשונית.
מודעות לכך שעבור אמהות שאינן מיניקות, או שמיניקות חלקית, קיים שוק לגיטימי לתרכובות מזון לתינוק ולרכיבים מתאימים להכנתן; שכל המוצרים הללו צריכים להיות נגישים בהתאם לאלו הזקוקים להם וזאת דרך מערכות הפצה מסחריות או לא מסחריות ; ושהם לא ישווקו או יופצו בדרכים אשר עשויות לפגוע  בהגנה על ההנקה ועידודה.
מכירות בנוסף לכך ששיטות הזנה בלתי נכונות מובילות למצב של תת תזונה, תחלואה ותמותה של תינוקות בכל העולם, שדרכי שיווק בלתי הולמות של תרכובות מזון לתינוקות ומוצרים נלווים עשויות לתרום לבעיות משמעותיות בבריאות הציבור; משוכנעות בכך, שעל התינוק לקבל את המזונות המשלימים המתאימים לו בדרך כלל בהגיעו לגיל  חודשים, וכי עליהן להשקיע כל מאמץ אפשרי כדי שישתמשו במזונות הזמינים מקומית; ולמרות זאת גם משוכנעות שמזונות משלימים מעין אלו לא יכולים לשמש כתחליפים לחלב אם.
מעריכות, כי יש מספר גורמים כלכליים וחברתיים המשפיעים על ההנקה וכי בהתאם על הממשלות לפתח מערכות תמיכה חברתית כדי להגן, להקל ולעודד הנקה, וכי עליהן ליצור סביבה המטפחת הנקה, מספקת תמיכה משפחתית וקהילתית ומגינה על אימהות בפני גורמים המעכבים הנקה.
מאשרות בזה שמערכות הבריאות, בעלי מקצועות הבריאות ועובדי בריאות אחרים המועסקים בהן ממלאים תפקיד חיוני בהנחיה על שיטות מתאימות להזנת תינוקות, בכך שמעודדים הנקה ואף מקלים על הנקה ומספקים יעוץ עקבי וללא משוא פנים לאמהות ולמשפחות לגבי הערך העליון של ההנקה, או, כאשר נדרש, לגבי השימוש הנכון בתרכובות מזון לתינוקות בין אם מיוצרות באופן מסחרי ובין אם מוכנות בבית.
מאשררות שמערכות חינוכיות ושירותים חברתיים אחרים צריכים להיות מעורבים בהגנה על ההנקה ובעידודה וכן בשימוש הנכון במזונות משלימים.
מודעות לכך שהמשפחות, הקהילות, ארגוני הנשים ושאר הארגונים הלא ממשלתיים הינם בעלי תפקיד חשוב בהגנה על ההנקה, עידודה וקידומה ובהבטחת התמיכה הנדרשת ע"י נשים הרות ואמהות לתינוקות ופעוטות בין אם מיניקות אם לא.
מאשרות את הצורך של ממשלות, ארגונים של האום, ארגונים לא ממשלתיים, מומחים מתחומים מגוונים הקשורים לנושא, ארגוני צרכנים ותעשי לשתף פעולה בפעילויות המכוונות לשיפור הבריאות והתזונה של אמהות, תינוקות ופעוטות.
מכירות בכך שממשלות צריכות לנקוט במגוון אמצעים בריאותיים, תזונתיים וחברתיים אחרים לעידוד גדילה והתפתחות בריאים של תינוקות ופעוטות, ושקוד זה מכסה רק היבטים מסוימים מאמצעים אלה.
מביאות בחשבון שיצרנים ומשווקים של תרכובות מזון לתינוק הם בעלי תפקיד חשוב ובונה בהקשר להזנת תינוקות ובקידום מטרת הקוד הזה ויישומו ההולם.
מאשרות בזאת שממשלות נקראות לנקוט בפעולות המתאימות למסגרת החברתית והתחיקתית ולמכלול היעדים ההתפתחותיים שלהם על מנת לתת משנה תוקף לעקרונות ולמטרה של קוד זה, ובכלל זה חקיקה של חוקים, תקנות ואמצעים מתאימים אחרים.
מאמינים שלאור השיקולים הנ"ל ולאור הפגיעות של תינוקות בחודשי חייהם הראשונים והסיכונים הכרוכים בשיטות הזנה בלתי הולמות, הכוללות שימוש בלתי נחוץ ולא נכון בתרכובות מזון לתינוקות, השיווק של תרכובות מזון לתינוקות דורש התייחסות מיוחדת אשר הופכת את שיטות השיווק הרגילות לבלתי מתאימות למוצרים הללו.
 
לפיכך;
המדינות החברות מסכימות בזאת על הסעיפים הבאים המומלצים כבסיס לפעולה.
 

סעיף 1: מטרת הקוד

מטרת הקוד הינה לתרום לאספקת הזנה הולמת ובטוחה לתינוקות, וזאת ע"י הגנה על ההנקה וקידומה וע"י הבטחת השימוש הנכון בתרכובות מזון לתינוק כאשר אלה נחוצים, על בסיס מידע מספק ובאמצעות שיווק והפצה הולמים.
 

סעיף 2: למי מתייחס הקוד

הקוד מתייחס לשיווק ודרכי שיווק וקשור לפיכך למוצרים הבאים: מזונות המתיימרים להחליף חלב אם, כולל תרכובות מזון לתינוק; מוצרי חלב אחרים, מזונות ומשקאות כולל מזונות משלימים הניתנים בבקבוק, המשווקים או מוצגים כמתאימים (כאלה שעברו או לא עברו שינוי לצורך התאמה לתינוק) לשימוש כמחליף חלקי או שלם לחלב אם; בקבוקי הזנה ופטמות. הוא גם מתייחס לאיכות ולזמינות של המוצרים ולהוראות השימוש המצורפות אליהם.
 

סעיף 3: הגדרות

הגדרות
 
למטרת קוד זה:
""תרכובת מזון לתינוקות" – כל מזון המשווק או מוצג בדרך אחרת כתחליף חלקי או מלא לחלב אם, בין אם הוא מתאים או לא מתאים למטרה זו.
"מזון משלים" – כל מזון, בין אם מיוצר באופן מסחרי ובין אם לא, המתאים כמשלים לחלב אם או לתמ"ל כאשר אחד מהם הופך לבלתי מספיק לעמוד בדרישות התזונתיות של התינוק. מזון כזה מכונה לעיתים קרובות גם "מזון גמילה" או "משלים לחלב אם".
"מיכל איחסון" – כל צורה של אריזה של מוצרים למכירה כיחידה קמעונאית נורמלית, כולל עטיפות.
"מפיץ" – אדם, ארגון או כל ישות אחרת בסקטור הציבורי או הפרטי העוסקת במסחר (באופן ישיר או עקיף) ובשיווק ברמה הסיטונאית או הקימעונאית של כל מוצר המצוי בתחומי ההגדרות של קוד זה. " משווק ראשוני" הינו סוכן המכירות של היצרן, נציג, מפיץ ארצי או מתווך.
"מערכת בריאות" – ארגונים או מוסדות ממשלתיים, אל-ממשלתיים, או פרטיים, הקשורים באופן ישיר או בעקיפין לשירותי בריאות לאמהות, תינוקות ונשים הרות, מחלקות ילודים או מוסדות המטפלים בילדים. כולל גם עובדי בריאות במסגרות פרטיות. למטרת קוד זה, מערכת הבריאות אינה כוללת בתי מרקחת או תחנות מכירה ממוסדות.
"עובד בריאות" – אדם העובד באחד ממערכות הבריאות הנ"ל, בין אם מקצועי או בלתי מקצועי,כולל עובדים מתנדבים שאינם מקבלים שכר.
"תמ"ל/פורמולה" – תרכובת מזון לתינוקות המיוצרת באופן תעשייתי בהתאם לסטנדרטים של קודקס אלימנטריוס, המיועדת להתאים לדרישות התזונתיות הנורמאליות של תינוקות בגיל של עד 4-6 חודשים , מותאם למאפיינים הפיזיולוגים שלהם. פורמולה לתינוק יכולה להיות מוכנה גם בבית ואז היא מכונה "מייצור ביתי".
"תווית" – כל תווית,  מותג, סימון, חומר ציורי או תיאורי אחר כתוב, מודפס, מוטבע, מסומן, מובלט, מוטבע או מוצמד למיכל איחסון (ראה לעיל) של כל מוצר המוזכר בקוד זה.
"יצרן" – תאגיד או ישות אחרת בסקטור הציבורי או הפרטי הקשורים בעסקים או בתפקוד (בין אם באופן ישיר או באמצעות סוכן או ישות המבוקרת על ידיו או הקשורה עמו בחוזה ) לשם  ייצור מוצר כלשהו המוזכר בקוד זה.
"שיווק" – קידום, הפצה, מכירה, פירסום,  יחסי ציבור ושירותי מידע למוצר.
"צוות שיווק" – כל אדם אשר במסגרת תפקידו מעורב בשיווק מוצר או מוצרים הכלולים במסגרת קוד זה.
"דוגמיות" – כמות יחידנית או כמויות קטנות מן המוצר, המסופקות חינם.
"אספקה"- כמויות מן המוצר המסופקות לשימוש לתקופת זמן ארוכה חינם או במחיר נמוך, למטרות חברתיות ובכלל זה כמויות המסופקות למשפחות במצוקה.
 

סעיף 4:מידע וחינוך

4.1
על הממשלות מוטלת האחריות לספק מידע אובייקטיבי ועקבי על הזנת תינוקות ופעוטות,המיועד לשימושן של משפחות ולאלה הקשורים בשטח התזונה של תינוקות ופעוטות. אחריות זו צריכה לכסות הן את התכנון והן את אספקת המידע, או את הבקרה עליהם.
4.2
על חומר חינוכי והסברתי  בין אם מוצג חזותית, מושמע או כתוב בכל דרך שהיא, העוסק בהזנת תינוקות ומיועד לנשים הרות או אמהות לתינוקות ופעוטות, לכלול מידע ברור לגבי כל הנקודות הבאות:
 
 1. יתרונות ההנקה ועליונותה.
 2. תזונת אמהות, הכנה לקראת הנקה ושימורה.
 3. ההשפעה השלילית של הזנה חלקית בבקבוק על ההנקה.
 4. הקושי בחזרה מן ההחלטה שלא להיניק ובנוסף לכך:
 5. שימוש הולם בהזנה בתמ"ל, בין אם מיוצר באופן מסחרי או בין אם בבית – כאשר יש צורך בכך. בחומר חינוכי והסברתי המכיל מידע על השימוש בתמ"ל, יש לכלול מידע על ההשלכות החברתיות והכלכליות של השימוש בו; הסיכונים הבריאותיים הכרוכים במזונות או שיטות הזנה שאינם הולמים ובעיקר הסיכונים הבריאותיים של שימוש בלתי נחוץ או בלתי נכון בתמ"ל או במזונות אחרים הבאים במקום חלב אם.  על חומרים אלה אסור לכלול תמונות או חומר כתוב העשוי להציג את השימוש בתמ"ל כאידאלי.
 
4.3
על תרומות של חומר או ציוד הסברתי או חינוכי על ידי יצרנים או מפיצים להיעשות רק בעקבות  בקשה ואישור בכתב של הסמכות הממשלתית המתאימה או בהתאמה להנחיות הניתנות ע"י הממשלות למטרה זו. ציוד וחמרים אלה יכולים לכלול את שם החברה התורמת או את סימנה המסחרי, אולם אסור להם להזכיר מוצר כלשהו אליו מתייחס קוד זה. חומרים וציוד אלה יופצו אך ורק באמצעות מערכת הבריאות.
 

פרק 5: הציבור הרחב והאמהות

5.1

אין לפרסם או לבצע קידום מכירות באופן אחר של מוצרים המוזכרים בקוד זה לציבור הרחב.
5.2
אסור ליצרנים ולמשווקים להעניק באופן ישיר או עקיף, לנשים הרות, אימהות או לבני משפחותיהן דוגמיות של מוצרים הכלולים בקוד זה.
5.3
בהתאמה לפסקאות 1 ו-2 בפרק זה אין לפרסם בנקודות המכירה, לתת דוגמאות או להשתמש בכל אמצעי אחר לקידום מכירות באופן ישיר לצרכן  ברמה הקמעונאית. לדוגמא: תצוגות מיוחדות, תלושי הנחה, הטבות, מכירות מיוחדות,loss-leaders, tie in sales של מוצרים הכלולים בקוד זה. אין בכוונת תנאי זה להגביל הקמת תשתית של מדיניות תמחור המכוונת לאספקת מוצרים במחיר נמוך יותר לטווח הארוך.
5.4
יצרנים ומפיצים אינם מורשים לתת לנשים הרות, אמהות לתינוקות ופעוטות כל מתנה בצורת חפצים או כלים אזר עשויים לקדם את השימוש בתמ"ל או האכלה בבקבוק.
5.5
צוותי שיווק במסגרת תפקידם לא יצרו כל מגע ישיר מכל סוג שהוא עם נשים הרות או אמהות לתינוקות או פעוטות.
 

פרק 6: מערכות הבריאות

6.1
שלטונות הבריאות במדינות החברות צריכים לנקוט באמצעים הדרושים לעודד הנקה להגן עליה ולקדם את עקרונות קוד זה. עליהם לספק מידע וייעוץ הולמים לעובדי בריאות באשר לאחריותם, כולל המידע המפורט בסעיף 4.2.
6.2
אין להשתמש במתקן כלשהו של מערכת הבריאות למטרת קידום מכירות של תמ"ל או מוצרים אחרים אליהם מתייחס קוד זה. קוד זה אינו בא למנוע הפצת מידע לצוותים מקצועיים במערכת הבריאות כפי שמופיע בסעיף 7.2.
6.3
אין להשתמש במתקנים של מערכת הבריאות לצורך הצגת מוצרים אליהם מתייחס קוד זה, הצגת כרזות ומודעות למוצרים אלה או להפצה של חומר המסופק על ידי היצרן או המפיץ פרט לאלה המוזכרים בסעיף 4.3.
6.4
מערכת הבריאות לא תשתמש ב"תועמלנים רפואיים" או בנציגים דומים אחרים המקבלים את משכורתם מיצרן או משווק.
6.5
הזנה באמצעות תמ"ל בין אם מיוצר מסחרית או מוכן בבית תודגם אך ורק ע"י עובדי מערכת הבריאות או עובדים קהילתיים אחרים אם יש בכך צורך; ואך ורק לאמהות או בני משפחה הזקוקים לשימוש בהם. המידע הניתן צריך לכלול הסבר ברור על הסיכונים הכרוכים בשימוש לא נכון.
6.6
מותרות תרומות או הנחות של תמ"ל או מוצרים אחרים אליהם מתייחס קוד זה למוסדות או ארגונים בין אם לשימוש במוסדות עצמם ובין להפצתם מחוץ להם. השימוש או ההפצה של מוצרים אלה יעשו עבור תינוקות אשר חייבים להיות מוזנים בתמ"ל. במידה ומוצרים אלה מופצים לשימוש מחוץ למוסדות או ארגונים אלה, יעשה הדבר אך ורק על ידיהם. אין להשתמש בתרומות או הנחות אלה לצורך השראת קידום מכירות.
דורית – זהו תרגום ישיר, אך יכולה להיות פה פרצה: מה זה אומר תינוקות שחייבים להיות מוזנים בתמ"ל, האם כאלה שאמא שלהם לא רוצה להתעורר בלילה? אולי צריך להכניס: תינוקות שההתוויה הרפואית אינה מאפשרת להם לקבל חלב אם.

6.7

במקומות בהם מופצות תרומות של תמ"ל או מוצרים אחרים אליהם מתייחס קוד זה מחוץ למוסדות, על המוסדות או הארגונים לנקוט בצעדים שיבטיחו המשכיות האספקה ככל שהתינוקות עליהם מדובר נזקקים להם. הן התורמים והן המוסדות והארגונים צריכים לקחת בחשבון מחוייבות זו.
6.8
ציוד וחומרים בנוסף לאלו המוזכרים בסעיף 4.3, ואשר נתרמו למערכת הבריאות יכולים לשאת את שם החברה או סימנה המסחרי, אך אין להזכיר כל שם של מוצרים המוזכרים בקוד זה.
 

פרק 7: עובדי מערכת הבריאות

7.1
עובדי מערכת הבריאות צריכים לעודד הנקה ולהגן עליה, ובמיוחד אלה הקשורים בתזונת האם והתינוק צריכים להיות מודעים לאחריותם במסגרת הקוד, כולל המידע המצוי בסעיף 4.2.
7.2
מידע המסופק ע"י יצרנים ומפיצים לעובדי בריאות מקצועיים ביחס למוצרים אליהם מתייחס קוד זה צריך להיות מוגבל לעניינים מדעיים ועובדתיים. אסור למידע כזה ליצור את הרושם שהזנה בבקבוק הינה שוות ערך להנקה או עולה עליה. על מידע זה לכלול בנוסף את המידע המפורט בסעיף 4.2.
7.3
אין לנקוט בשום אמצעי שכנוע חמריים או כספיים מצד יצרנים או משווקים לשם קידום המוצרים הנכללים במסגרת הקוד – בקרב עובדי מערכת הבריאות או בני משפחותיהם. על האחרונים נאסר לקבל אמצעי שיכנוע כגון אלה.
7.4
אין לספק לעובדי מערכת הבריאות דוגמיות של תמ"ל או של מוצרים אחרים אליהם מתייחס קוד זה, כולל ציוד להכנתם ולשימוש בהם, פרט למטרת הערכה ומחקר מקצועיים ברמה המוסדית.לעובדי מערכת הבריאות אסור להעניק דוגמיות של תמ"ל לנשים הרות, אמהות לתינוקות ופעוטות או לבני משפחותיהם.
7.5
יצרנים או משווקים של מוצרים אליהם מתייחס קוד זה צריכים לספק לארגון מידע אודות עובדי בריאות המסונפים אליו, המקבלים תרומה כלשהי לעצמם או בשם עמיתיהם , סיורים לימודיים, מלגות מחקר, השתתפות בוועידות מקצועיות וכיו"ב. גם מקבל התרומה או השירות צריך למסור מידע על כך לרשויות המוסמכות.
 

פרק 8: אנשים המועסקים ע"י היצרנים והמשווקים

8.1

במערכות בהם קיימים תמריצים לאנשי שיווק נפח המכירות של מוצרים אליהם מתייחס קוד זה לא ייכלל בתחשיב הבונוסים ולא תקבענה מכסות באופן ספציפי למכירה של מוצרים אלה. אין להבין מכך כי יש למנוע תשלום של בונוסים המבוססים על מכירות של שאר המוצרים המשווקים על ידי החברה.
8.2
אסור לעובדים המועסקים בשיווק מוצרים אליהם מתייחס קוד זה לתת הנחיות והסברים לנשים הרות ולאמהות לתינוקות ופעוטות כחלק מתחום אחריותם המקצועית. אין להבין מכך שיש למנוע מלהשתמש בשירותי עובדים אלה על ידי מערכת הבריאות על פי בקשה ואישור בכתב מהסמכות הממשלתית המתאימה.
 

 

פרק 9: סימון

9.1

תווית המוצר צריכה להיות מתוכננת כך שתספק את המידע הנחוץ אודות השימוש הראוי במוצר ולא תפגע בהנקה.
9.2
 1. על יצרני ומשווקי תמ"ל להבטיח שעל כל אריזה יודפס או יופיע על גבי תווית שלא ניתן להסירה בקלות מסר ברור, בולט וקריא בשפה מובנת לכל שיכלול את כל הנקודות הבאות:
  המילים: "הערה חשובה" או דומות לכך
 2. הצהרה על עליונות ההנקה
 3. הצהרה על כך שיש להשתמש במוצר רק על פי הנחיה של עובד בריאות על הצורך בשימוש בו  ועל הדרכים הנכונות לשימוש.
 4. הנחיות להכנה נאותה ואזהרה כנגד הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בהכנה בלתי נאותה. אין לשים על המיכל או על התווית תמונות של תינוקות או תמונות או כיתוב אחרים אשר עשויים להציג את השימוש בתמ"ל כאידאלי. יחד עם זאת, מותר להשתמש בגרפיקה להקלת זיהוי המוצר כתמ"ל ולהמחשת שיטות ההכנה. המילים "אמא" "אמהי" "אנושי" "חלב אם" "תואם חלב אם" או דומים להם לא יופיעו על גבי הכיתוב. מותרת הכנסת אינסרטים המספקים מידע נוסף על המוצר והשימוש הנכון בו בכפוף לתנאים לעיל לתוך האריזה או   ליחידה הקמעונאית. כאשר הסימון מנחה להפיכת המוצר למזון לתינוק, יש ליישם את האמור לעיל.
9.3
מוצרי מזון אליהם מתייחס קוד זה, המשווקים לצורך הזנת תינוקות, ואשר אינם עונים על כל הדרישות הקיימות לגבי תמ"ל אך יכולים לעבור התאמה לשימוש כתמ"ל צריכים לכלול אזהרה על גבי התווית שלהם שהמוצר שלא עבר שינוי אינו יכול לשמש כמקור יחידי להזנת תינוק. היות שחלב מרוכז ממותק אינו מתאים להזנת תינוקות וגם לא לשימוש כמרכיב עיקרי בתמ"ל, אסור לכלול על התווית שלו הוראות המכוונות להפיכתו למטרה זו.
9.4
 1. תווית מוצרי המזון אליהם מתייחס קוד זה צריכה לכלול גם את הנקודות הבאות:
  מרכיבי המוצר
 2. הרכב  וסימון תזונתי
 3. הוראות איחסון
 4. מספר האצווה ותאריך אחרון לשימוש, תוך לקיחה בחשבון של התנאים האקלימיים ותנאי האיחסון במדינה בה מדובר.
 

פרק 10: איכות

10.1

איכות המוצרים הינה מרכיב חיוני בהגנה על בריאות התינוקות ולכן צריכה להיות בעלת סטנדרט גבוה.
10.2
על מוצרי מזון אליהם מתייחס קוד זה הנמכרים או מופצים בדרך אחרת לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים שנקבעו ע"י ה- Codex Alimentarius  וה- Codex Code of Hygienic Practice of Foods for Infants and Children.
 

פרק 11: יישום וניטור

11.1
על הממשלות לנקוט בפעולות ליישום העקרונות והמטרות של קוד זה, בהתאם למסגרת החברתית והתחיקתית, כולל חיקוק חוקים ותקנות ואמצעים מתאימים אחרים.לשם מטרה זו על הממשלות לשאוף לשיתוף פעולה עם ארגון הבריאות העולמי, UNICEF וסוכנויות אחרות של האו"ם כאשר נדרש. מדיניות ואמצעים לאומיים הכוללים חוקים ותקנות שעברו התאמה ליישום העקרונות והמטרות של קוד זה צריכים להיות מוצגים בפני הציבור, ועליהם להיות מיושמים על אותו בסיס לכל אלה המעורבים בייצור ובשיווק של המוצרים אליהם מתייחס קוד זה.
11.2
ניטור ויישום קוד זה צריכים להיות כלולים בפעילות ממשלתית לאומית וברמה הבינלאומית באמצעות ארגון הבריאות העולמי כמפורט בסעיפים 6 ו-7 של פרק זה. יצרני ומשווקי מוצרים אליהם מתייחס קוד זה וארגונים אל ממשלתיים מתאימים, קבוצות מקצועיות וארגוני צרכנים צריכים לשתף פעולה עם הממשלה.
11.3
באופן בלתי תלוי בכל האמצעים האחרים הננקטים לצורך יישום קוד זה, יצרנים ומשווקים של מוצרים אליהם מתייחס קוד זה צריכים לראות עצמם כאחראים לניטור דרכי השיווק שלהם בהתאם לעקרונות ומטרות קוד זה ולנקיטת צעדים להבטיח שניהולם בכל רמה עולה עימם בקנה אחד .
11.4
ארגונים אל ממשלתיים, קבוצות מקצועיות מוסדות ופרטים קשורים לכך צריכים לשאת באחריות להסב את תשומת ליבם של יצרנים או מפיצים לפעילויות אשר אינן עולות בקנה אחד עם העקרונות והמטרות של קוד זה כך שניתן יהיה לנקוט באמצעים המתאימים. יש ליידע על כך את הסמכות הממשלתית המתאימה.
11.5
יצרנים ומשווקים של מוצרים אליהם מתייחס קוד זה צריכים ליידע כל חבר בצוות השיווק שלהם על קוד זה ועל אחריותם בהתאם לקוד זה.
11.6
בהתאמה לסעיף 62 של חוקת ארגון הבריאות העולמי, המדינות החברות צריכות ליידע מדי שנה את המנהל הכללי על הפעילויות שננקטו להוציא לפועל קוד זה.
11.7
המנהל הכללי ידווח מדי שנתיים למועצת ארגון הבריאות העולמי על מצב יישום הקוד ויספק על פי דרישה תמיכה טכנית למדינות החברות בהכנת חוקים ותקנות ברמה הלאומית ונקיטת אמצעים אחרים הדרושים ליישום קוד זה ומטרותיו.
 
לייבסיטי - בניית אתרים